Galleri Rotor 2, Akademin Valand, 2016
”(...) the historian reads into [images] what he has already learned by other means.”

Carlo Ginzburg som citerade i The material culture reader, Victor Buchli (red.), New York/Oxford : Berg, 2002


Vi ignorerar ofta tingens röst och vill istället få dem att bekräfta det vi säger, att stå i tjänst för vår agenda.

Arkeologiska och historiska studier omdirigeras ofta till förmån för en etablerad historia. Vi har ett ansvar för vilken historia vi väljer att berätta. Historieskapande är en process som inte handlar om sanningen utan om sanningens konstruktion. Vår iakttagelse av saker och ting står helt i beroende till hur de representeras. En bild är ett perspektiv och det finns två rörelser; en skapande och en förstörande.

I betraktarens öga tillskrivs alltid det förflutna ett särskilt värde, men vi är oförmögna att se det samma i det samtida.

Utifrån dessa frågor och i min direkta omgivning, Akademin Valand, arbetar jag i andan av Michel de Montaignes ambition ”att göra det ultralokala till universellt”.

©Barthélémy Garcia