FG2, Göteborg, 2020

Utgångspunkten för FSNDS KLSSR - Ett kollektivt beslut är en utforskning av det materiella där kameran är riktad mot staden, detta genom den prekära fotografens suggestiva blick som i egenskap av cykelbud i den moderna gigekonomin håller samman stadens sociala och fysiska avstånd.
Urbana miljöer har en längre livslängd än oss människor och utgör också den matris vilket objekten som produceras i vårt samhälle vilar på. Våra liv är nära sammankopplade med tingen. Beslut om vår levnadsmiljö tas i rum som vanligtvis inte betraktas som “politiska” och det materiella har där en avgörande roll. Vid en sammanställning av allt som människan producerat av trä, glas, plast, metall, tegel, asfalt och betong förra året, så visade det sig att det översteg den totala vikten av hela biosfären, alltså allt levande på jorden.

Utställningen bjuder oss att rikta vår uppmärksamhet mot olika aspekter av vår fysiska omgivning som vi annars inte uppmärksammar men som har en viktig inverkan på våra liv.

Under 2020 har jag haft Konstnärsnämndens assistentstipendium hos Klara Källström och Thobias Fäldt och utställningen är ett resultat av vårt samarbete tillsammans med Johannes Wahlström.

Övriga medverkande konstnärer är Gabriel Nils Edvinsson och Ksenia Yurkova. Utställningen är producerad med support från Albért Faus, Una Sigtryggsdottir, Christoffer Rutström, Maria Safronova Wahlström, Anne Grietje Franssen and Nadén arkitektur och snickeri.
©Barthélémy Garcia