Röda Sten Konsthall, 2019

Utgångspunkten för det verk som visas här är en fotografisk utforskning av  en stad. Urbana miljöer har en längre livslängd än oss människor och utgör också den matris som objekten producerade i vårt samhälle bygger på.

Det fotografiska verket förlängs i tid och rum  med hjälp av stadsvandringar. Dessa inbjuder till att gemensamt, i grupp, rikta vår uppmärksamhet mot olika aspekter av staden som vi ofta inte lägger märke till men som spelar en viktig roll i våra liv.

Allmänheten var varmt välkomna att delta i stadsvandringarna .
©Barthélémy Garcia