Duo Contradiction, Stockholm, 2023


Instagramkonto: @varmeelementensforbund

Utställningen The Sun is Mirrored even in a Radiator är en teaser inför bildandet av Värmeelementens Förbund, processen kan följas på förbundets instagram. Ett förbund som kommer ta sig an uppdraget att undersöka vår materiella omgivning och dess påverkan på våra liv. Förbundets symbol, värmeelementet, står för de mest banala materiella ting som tillsammans bildar vår levnadsmiljö.

Konstnären Barthélémy Garcia har bestämt sig för att ändra på relationen med hans publik genom att bilda en förening. Värmeelementens Förbund kommer nämligen enbart att erbjuda konst för sina medlemmar. Hur medlemmarna kommer att interagera med konstnärskapet är fortfarande oklart, men det som är säkert är att de kommer att vara mer inblandade än på vanliga konstutställningar. En inspirationskälla för detta är bland annat jordbrukskooperativ i Frankrike.
©Barthélémy Garcia